Najlepsze okulary korekcyjne dla osoby starszej

Najlepsze okulary korekcyjne dla osoby starszej

Upływający czas powoduje niekiedy problemy z pogarszającym się widzeniem. Prezebiopia, czyli starczowzroczność, to dolegliwość pojawiająca się u większości osób po 40 roku życia. Wiąże się z koniecznością dobrania odpowiednich okularów korekcyjnych, które przywracają komfort widzenia i pozwalają równie wyraźnie dostrzegać przedmioty znajdujące się w bliższej i dalszej odległości.

Co to jest prezbiopia?

Starczowzroczność nie jest wadą wzroku, ale osłabieniem elastyczności soczewki ocznej, która z wiekiem coraz gorzej jest w stanie się akomodować przy pomocy mięśnia rzęskowego. Wzrok po 40. najczęściej pogarsza się o tyle, że z trudnością dostrzegamy wyraźnie przedmioty znajdujące się blisko oczu. Najczęściej objawia się to chęcią oddalenia trzymanego w ręce przedmiotu, jak książka czy aparat telefoniczny. Równie niewyraźnie można postrzegać przedmioty oddalone od nas. Właściwie dobrane okulary do dali i bliży pozwolą zniwelować te problemy i odzyskać na co dzień pełen komfort widzenia.

Jak dobrać właściwie okulary dla osób starszych?

Kończąc 40 lub 45 lat i dostrzegając u siebie wymienione wyżej objawy pogorszenia się wzroku, udajmy się przede wszystkim na konsultację do okulisty, który właściwie określi moce soczewek, jakie będą nam potrzebne do skorygowania prezbiopii. W odróżnieniu od przepisywanych wcześniej okularów do bliży – umożliwiających czytanie tekstu czy okularów dwuogniskowych, obecnie najwygodniejszym rozwiązaniem proponowanym dla osób starszych są soczewki progresywne. Ich różne moce w poszczególnych częściach ułatwiają patrzenie zarówno na przedmioty znajdujące się blisko, jak i daleko, bez konieczności zmieniania co chwila modelu okularów.

Okulary dla osób z prezbiopią

Okulary korekcyjne dla osoby starszej zmagającej się z prezbiopią charakteryzują się zmiennymi mocami w poszczególnych częściach soczewek. Górna ich część odpowiada za widzenie dali, dolna – za widzenie bliży. Znajdująca się pośrodku tzw. strefa progresji umożliwia zaś płynne przechodzenie wzroku pomiędzy poszczególnymi mocami, a także pozwala na widzenie stanów pośrednich. Dobrze dobrane okulary progresywne dostępne w ofercie JZO soczewki okularowe to rozwiązanie wygodne dla wszystkich, którzy chcą odzyskać na nowo wygodę widzenia i niekoniecznie pamiętać o zabieraniu okularów służących do postrzegania różnych odległości. Soczewki progresywne stają się dla naszych oczu idealnym narzędziem do wykorzystania na co dzień. Wzrok automatycznie przechodzi od jednej mocy do drugiej, co zdecydowanie poprawia komfort życia.

Tekst sponsorowany

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Menopauza Leki 2021